Reklamační řád

Příloha 1 - Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy:

ICE ARENA

Já, níže podepsaný/á: Jméno a příjmení: Adresa:

E-mail:

Telefonní číslo:

Č. účtu:

Odstoupení od kupní smlouvy

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

tímto v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstupuji od kupní smlouvy uzavřené mezi mnou jako kupujícím a společností Kaprain Ice Letňany s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 11739983, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 353768 (dále jen „prodávající“), jakožto prodávajícím, a to:

Č. objednávky: Objednávka ze dne: Zboží:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Tímto žádám o vrácení kupní ceny bezhotovostním převodem na můj bankovní účet uvedený výše. Beru na vědomí, že prodávající není povinen mi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zboží vrátím nebo dostatečně prokážu, že zboží bylo odesláno.

V __________________ dne ________________

Podpis: _________________________________

 

Reklamační řád si můžete stáhnout ZDE v PDF.